BHYT học sinh

Tăng đối tượng tham gia BHXH, giảm nợ đọng BHXH

Tăng đối tượng tham gia BHXH, giảm nợ đọng BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương cần chặn nợ, thu nợ và giảm nợ đọng BHXH. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế một cách bền vững.

Top