Bí mật của Suối nguồn tươi trẻ

Tế bào gốc - Bí mật của suối nguồn tươi trẻ

Tế bào gốc - Bí mật của suối nguồn tươi trẻ

Tiến sĩ Neil Riordan là một người tiên phong trong lĩnh vực y học, không hề lùi bước trước bất kỳ khó khăn cũng như mối đe dọa nào. Liệu pháp điều trị dựa trên tế bào gốc của ông đã được khởi động với những kiến thức khoa học nhưng tràn ngập hy vọng. Ông đã chuyển dịch kiến thức hàn lâm thành một công cụ điều trị hữu hiệu – điều mà các nhà nghiên cứu không thể làm được.

Top