Bí quyết trúng tuyển Đại học Cao đẳng

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 5 | Cực trị của Hàm số
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 5 | Cực trị của Hàm số

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 4 | Cơ thể lưỡng bội
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 4 | Cơ thể lưỡng bội

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.6), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | Nhôm và hợp chất của nhôm
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá học | Nhôm và hợp chất của nhôm

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | CĐ 4 | Sóng dừng– Sóng âm
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Vật lý | CĐ 4 | Sóng dừng– Sóng âm

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Địa lý dân cư Việt Nam
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Địa lý dân cư Việt Nam

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 4 | Tính đơn điệu của Hàm số
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 4 | Tính đơn điệu của Hàm số

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn toán kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Nhận định siêu hay - Học ngay kẻo lỡ
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Nhận định siêu hay - Học ngay kẻo lỡ

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 9 - 12
Giải trí

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 9 - 12

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | CĐ 3 | Thể ba và tam bội
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | CĐ 3 | Thể ba và tam bội

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.6), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | Kiềm – Kiềm thổ - Nước cứng
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hoá | Kiềm – Kiềm thổ - Nước cứng

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn hoá học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Địa lý tự nhiên Việt Nam  -
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Địa lý tự nhiên Việt Nam -

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân| Chuyên đề 2
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân| Chuyên đề 2

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Võ Hậu, Trường THPT Marie Curie (Q.3), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Những kết bài giám khảo đọc là mê
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Những kết bài giám khảo đọc là mê

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi THPT quốc gia 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) - thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 5-8
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 5-8

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 2 | Nguyên phân giảm phân
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Sinh học | Chuyên đề 2 | Nguyên phân giảm phân

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.6), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 2 | Địa lý tự nhiên Việt Nam - Phần 1
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 2 | Địa lý tự nhiên Việt Nam - Phần 1

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Chuyên đề 1 | Cách mở bài xịn xò
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Chuyên đề 1 | Cách mở bài xịn xò

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi THPT quốc gia 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) - thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 1-4
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 1-4

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hóa học | Kiến thức đại cương kim loại
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Hóa học | Kiến thức đại cương kim loại

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hoá kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lý | Dao động điều hòa – Con lắc lò xo
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lý | Dao động điều hòa – Con lắc lò xo

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lý kỳ thi THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

Top