bị tố tiếp tay phá rừng

Giám đốc ban quản lý rừng bị tố tiếp tay phá rừng

Giám đốc ban quản lý rừng bị tố tiếp tay phá rừng

Những cây đước, cây dà… có độ tuổi hàng chục năm ở rừng phòng hộ rất xung yếu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1, xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn (Cà Mau) đang bị “xẻ thịt” hằng ngày.

Top