biển chẵn lẻ

Hạn chế ô tô theo biển số chẵn - lẻ

Hạn chế ô tô theo biển số chẵn - lẻ

Giải pháp này đã được nhiều người, trong đó có cả Sở GTVT đề cập đến từ 6 - 7 năm trước. Thời điểm đó, Sở GTVT đề xuất: biển số chẵn - lẻ có thể xác định theo số cuối cùng của biển số xe.

Top