biên đạo nghệ thuật

Trần Ly Ly: Tôi và khán giả... không gặp nhau

Trần Ly Ly: Tôi và khán giả... không gặp nhau

(TNTS) Trần Ly Ly nói rằng: “Với nghệ thuật, tôi bay bổng trong giới hạn cho phép, thòi ra một cái phách thừa thôi cũng không được. Nhưng thực tế cuộc sống của tôi lại có khá nhiều phách thừa, và tôi không hiểu mình nhiều”.

Top