Blood Chaos M

Blood Chaos M ra mắt 20.1, đua TOP nhận iPhone 12 Promax

Blood Chaos M ra mắt 20.1, đua TOP nhận iPhone 12 Promax

Sau thời gian chờ đợi thì cuối cùng game thủ Việt cũng chính thức được xác nhận ngày Blood Chaos M ra mắt - chính là vào 20.1 này.

Top