bỏ con dấu

Chủ tịch Quốc hội: Chỉ 1 chữ ký mà không có con dấu thì khó đảm bảo an toàn

Chủ tịch Quốc hội: Chỉ 1 chữ ký mà không có con dấu thì khó đảm bảo an toàn

Chính phủ đề nghị bỏ quy định về con dấu doanh nghiệp khi sửa đổi luật Doanh nghiệp, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 8 khai mạc trong tháng 10 này.

Top