bo gien nguoi

Phát hiện mới về bộ gien người

Phát hiện mới về bộ gien người

0
(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện rằng đoạn "ADN bỏ đi" - vốn chiếm phần lớn bộ gien người - có nhiều chức năng hơn so với những gì người ta biết về nó trước đây.