Chuyển công tác của công chức, viên chức khi đủ 3 - 5 năm

Chuyển công tác của công chức, viên chức khi đủ 3 - 5 năm

08:35 15/03/2022 0

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.