Bộ TN-MT

Chuyển đổi số trong bất động sản: Sẽ không còn chỗ cho doanh nghiệp ‘chậm chân’
Xu hướng - Chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong bất động sản: Sẽ không còn chỗ cho doanh nghiệp ‘chậm chân’

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan nhanh trên phạm vi toàn cầu ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, chuyển đổi số trong bất động sản (Proptech) tại Việt Nam là xu hướng tất yếu, mang tính sống còn nhưng đến nay còn chậm.

Top