Bob Kerrey

Thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ

Thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ

Tôi nhớ đến lời của một người ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi đang trưng bày chứng tích về vụ thảm sát ở Thạnh Phong, thương xót cho các nạn nhân chưa hề được người có tội trở về thắp cho họ một nén hương.

Top