Bong bóng dot-com

Tiền mã hóa đang lao dốc cận mức bong bóng dot-com vỡ

Tiền mã hóa đang lao dốc cận mức bong bóng dot-com vỡ

Chuyện giá bitcoin tăng vọt hồi năm ngoái khiến nhiều nhà quan sát gọi bitcoin là một trong các bong bóng đầu cơ lớn nhất lịch sử.

Top