bui ban tan cong nguoi dan

Hành trình của sói

Hành trình của sói

0
Những tư liệu về vụ án Năm Cam và đồng bọn có thể không còn mới với nhiều người. Nhưng Hành trình của sói mới ở chỗ đây là tác phẩm văn học - tiểu thuyết - tư liệu đầu tiên viết về vụ án này. Tác giả của nó, một tên tuổi quen thuộc với bạn đọc, qua Một thế giới không có đàn bà, Kế hoạch hậu chiến 72, Niềm tin lầm lạc, Không và sắc v.v... - một người trong ngành công an, Bùi Anh Tấn.