bunny

Đổi tên vì thỏ

Đổi tên vì thỏ

Một người yêu thỏ đã gắn thêm chữ Bunny (thỏ) vào tên của mình như là cách thể hiện tình yêu mãnh liệt đối với loài động vật đáng yêu này.

Top