Bửu Chỉ

Hồi nhớ Bửu Chỉ với 'Tay níu thời gian' đặc biệt tại Đà Lạt

Hồi nhớ Bửu Chỉ với 'Tay níu thời gian' đặc biệt tại Đà Lạt

Sau triển lãm của họa sĩ Bửu Chỉ rất được quan tâm tại TP.HCM vào cuối năm 2022, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tiếp tục được chọn là điểm dừng chân tiếp theo của loạt triển lãm mỹ thuật hồi cố Tay níu thời gian - tưởng nhớ 20 năm ngày mất của họa sĩ Bửu Chỉ (8.10.1948 - 14.12.2002).

Top