ca tam tq

Cá tầm VN lao đao vì cá Trung Quốc

Cá tầm VN lao đao vì cá Trung Quốc

3
Cá tầm, niềm hy vọng của kinh tế vùng bắc Tây nguyên, đang khiến người nuôi cười ra nước mắt khi giá cá lao dốc từ 500.000 - 600.000 đồng/kg xuống còn chưa tới phân nửa.