cái đĩa

Công viên Kỷ Jura trên một cái đĩa

Công viên Kỷ Jura trên một cái đĩa

(TNO) Một vi khuẩn mới… 500 triệu tuổi đã được mang trở lại thế gian trong một cuộc thí nghiệm gợi nhớ lại sự tạo ra khủng long trong phim Công viên Kỷ Jura.

Top