Hàng loạt dự án ở TP.HCM đội vốn

Hàng loạt dự án ở TP.HCM đội vốn

05:46 07/07/2022 3

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng trình 16 tờ trình tăng tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện các dự án chậm triển khai.