Cấm tàu thuyền neo đậu tại khu vực tàu cổ đắm

Cấm tàu thuyền neo đậu tại khu vực tàu cổ đắm

0
Ngày 8.10, ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định về việc quy định khu vực hạn chế hoạt động tạm thời ở khu vực tàu cổ bị chìm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.