Bỏ thuốc lá giúp bạn có nhiều bạn bè hơn

Bỏ thuốc lá giúp bạn có nhiều bạn bè hơn

0

Bỏ thuốc lá không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp bạn có nhiều bạn bè hơn. Kết luận này của các nhà khoa học Mỹ đã được nhiều chuyên gia sức khỏe hoan nghênh vì cung cấp thêm một lý do nữa để mọi người bỏ thuốc.