Những smartphone giá 'dễ chịu' cho mùa Covid-19

Những smartphone giá 'dễ chịu' cho mùa Covid-19

15:02 29/07/2020 0

Nếu không muốn chi tiêu quá nhiều tiền bạc cho smartphone, đặc biệt khi kinh tế đang bị thiệt hại bởi Covid-19, người dùng có thể tìm một số smartphone có tầm giá dưới 3 triệu đồng nhưng vẫn được trang bị cấu hình ấn tượng.