Campbell Soup

Ngành thực phẩm Mỹ đang có một năm hỗn loạn

Ngành thực phẩm Mỹ đang có một năm hỗn loạn

Các công ty ngũ cốc, nước ngọt và súp của Mỹ, bao gồm General Mills, Campbell Soup, Hershey và Pepsi, đều thất bại trong việc thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có thể điều hướng thị hiếu thay đổi của người dùng.

Top