Cán bộ cơ sở

Đặc biệt quan tâm, chăm lo đội ngũ cán bộ cơ sở

Đặc biệt quan tâm, chăm lo đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngày 20.8, đoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Top