Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên

0 Thanh Niên

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác xây dựng Đảng và kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2015 đến nay.

Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên

Ngày 8.5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác xây dựng Đảng và kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2015 đến nay. Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao Tỉnh ủy Tiền Giang về sự đổi mới nội dung, phương pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cần chú trọng hơn công tác “tự phê bình và phê bình” trong Đảng. Đặc biệt, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc hòng làm giảm uy tín của Đảng; nhận diện sâu sát hơn tình trạng suy thoái, chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên để có hướng khắc phục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân; xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên sai phạm, không để kéo dài, để hậu quả cho nhiệm kỳ sau.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm