can thiệp vào Syria

Anh, Pháp cân nhắc can thiệp vào Syria

Anh, Pháp cân nhắc can thiệp vào Syria

Anh và Pháp đang xem xét việc trực tiếp can dự vào cuộc khủng hoảng tại Syria trong khi Nga phản đối dữ dội.

Top