Quảng Ngãi: Đưa cảng Bến Đình vào khai thác thử nghiệm

Quảng Ngãi: Đưa cảng Bến Đình vào khai thác thử nghiệm

09:29 11/07/2022 0

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11.2016 và đến tháng 7.2020 được nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, do còn nhiều tồn tại, vướng mắc nên đến nay cảng Bến Đình (Quảng Ngãi) mới được chính thức đưa vào khai thác thử nghiệm.