canh lá me non

Cá ngát nấu lá me non

Cá ngát nấu lá me non

Mùa này tuy biển động nhưng ngư dân đánh lưới gần bờ thường được các loại cá ngon. Mỗi sáng, khi những chiếc thuyền thúng cập bờ, người người tấp nập gỡ cá, mua bán cá, không khí dọc bờ biển rộn ràng hẳn lên. Trong biết bao loại cá ngon mùa này, không thể bỏ qua loài cá ngát.

Top