Chiếc vó “khủng” trên hồ Dầu Tiếng
 /// ảnh: Hoàng Giáp

Cất vó thời 4.0

1
Mục sở thị máy quay vó bằng điện thoại di động của anh Đượm mới thấy được sự thông minh của ngư dân này.