cầu Cả Cấm 1

Ngày 2.12: Thông xe cầu Cả Cấm 1

Ngày 2.12: Thông xe cầu Cả Cấm 1

Sau hơn 1 năm tiến hành xây dựng và mở rộng, sáng 2.12, cầu Cả Cấm 1 chính thức được thông xe.

Top