Cầu ván treo

Đã làm lại cầu mới

Đã làm lại cầu mới

Báo Thanh Niên ngày 17.5.2013 phản ảnh cầu ván treo bắc ngang sông thuộc xã Cầu Bà, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị hỏng. Nhiều tấm ván trên cầu mục nát, gãy rơi rớt tạo ra khoảng trống rất nguy hiểm (ảnh 1).

Top