Cây ngắn ngày

Đồi mắc ca trù phú mở hướng làm giàu ở miền tây Quảng Ngãi

Đồi mắc ca trù phú mở hướng làm giàu ở miền tây Quảng Ngãi

Đồi mắc ca của ông Nguyễn Lên (Quãng Ngãi) đã chứng minh khí hậu miền tây Quảng Ngãi rất phù hợp trồng cây này và đây là cây trồng sẽ mở hướng giúp đồng bào dân tộc Cadong thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.

Top