Chang Yih

Chang Yih mạnh dạn đầu tư để khẳng định thương hiệu

Chang Yih mạnh dạn đầu tư để khẳng định thương hiệu

Công ty CP gạch men Chang Yih vừa cho biết trong năm 2017 sẽ có những đổi mới mạnh mẽ để khẳng định vị trí dẫn đầu phân khúc thị trường gạch cao cấp Việt Nam.

Top