chất hàn the

Phát hiện thêm cơ sở sản xuất mì sợi có chứa hàn the

Phát hiện thêm cơ sở sản xuất mì sợi có chứa hàn the

Lực lượng kiểm tra phát hiện tại một cơ sở sản xuất gần 150 ký mì sợi thành phẩm, qua test nhanh tất cả số mì sợi trên đều có chứa hàn the.

Top