Đậu ván quê nhà

Đậu ván quê nhà

07:41 14/03/2013 0

Ngày còn ở quê, đến mùa trồng đậu ván thế nào má cũng gieo vài hàng đậu rồi tẩn mẩn ngồi cặm từng cây gai tre rào quanh.