Con rể chém dã man cha vợ

Con rể chém dã man cha vợ

13
Con rể phục trên đường, rồi xông ra chém dã man cha vợ. Nạn nhân gần đứt lìa cánh tay trái, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân.