chết vì không biết bơi

Dạy bơi đâu khó

Dạy bơi đâu khó

Mùa mưa đang vào cao điểm. Miền Tây, nước nổi dâng lên từng ngày. Miền Trung, miền Bắc lũ về đột ngột. Nhiều người chết đuối vì lũ cuốn, té sông, té hồ. Đa phần chết vì không biết bơi.

Top