Chỉ thị Thủ tướng

Hải quan Hải Phòng tìm chủ nhân 660 container hàng phế liệu

Hải quan Hải Phòng tìm chủ nhân 660 container hàng phế liệu

Đội Kiểm soát hải quan Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát đi 2 thông báo số 666 và 671 tìm chủ nhân 660 container hàng phế liệu tồn đọng tại cảng Hải Phòng đã quá thời hạn mở tờ khai hải quan.

Top