chiếc cassette

Chiếc cassette cũ

Chiếc cassette cũ

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/Trời ơi! Người ấy có buồn không/Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ/Tựa trái tim phai, tựa máu hồng'.

Top