chiếc mâm đồng

Chiếc mâm đồng

Chiếc mâm đồng

1 Tình cờ tôi theo một người bạn về quê ăn đám giỗ, mới có cái may mắn được chiêm ngưỡng và nghe kể về chiếc mâm đồng màu mắt cua…

Top