Chọn ngành học tương lai

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Chuyên đề 9 | Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Chuyên đề 9 | Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Chuyên đề 9 | Giải đề minh họa câu 33 - 36
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Chuyên đề 9 | Giải đề minh họa câu 33 - 36

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 9 | Inversion
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 9 | Inversion

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Hồng Nhung, Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 9 | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 3
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa lý | Chuyên đề 9 | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 3

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 9 | Hình học không gian – Góc – Khoảng cách – Thể tích
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | CĐ 9 | Hình học không gian – Góc – Khoảng cách – Thể tích

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Ai đã đặt tên cho dòng sông
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Ai đã đặt tên cho dòng sông

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 29 - 32
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 29 - 32

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 8 | Comparison
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 8 | Comparison

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Hồng Nhung, Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P2
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P2

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | Chuyên đề 8 | Tổ hợp – Xác suất
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Toán | Chuyên đề 8 | Tổ hợp – Xác suất

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Lê Minh Huy, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Người lái đò Sông Đà
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Người lái đò Sông Đà

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 25 - 28
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 25 - 28

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 7 | Modal Veres
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 7 | Modal Veres

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Hồng Nhung, Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 1
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Các vùng kinh tế Việt Nam - P 1

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân | Chuyên đề 6
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân | Chuyên đề 6

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Võ Hậu, Trường THPT Marie Curie (Q.3), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Phân tích tác phẩm Vợ nhặt
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Văn | Phân tích tác phẩm Vợ nhặt

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn văn học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên môn văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 21 - 24
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Lịch sử | Giải đề minh họa câu 21 - 24

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 6 | Tag Questions
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Tiếng Anh | Chuyên đề 6 | Tag Questions

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Hồng Nhung, Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Công nghiệp và dịch vụ Việt Nam
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Địa | Công nghiệp và dịch vụ Việt Nam

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do thầy Trần Ngọc Anh - giáo viên môn văn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân | Chuyên đề 5 | Pháp luật
Giáo dục

ÔN THI THPT 2023 | Môn Giáo dục công dân | Chuyên đề 5 | Pháp luật

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Buổi hướng dẫn do cô Võ Hậu, Trường THPT Marie Curie (Q.3), TP.HCM, thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

Top