Chu kỳ đăng kiểm

Không thể tính chu kỳ đăng kiểm ô tô chỉ dựa theo số km!

Không thể tính chu kỳ đăng kiểm ô tô chỉ dựa theo số km!

Ngoài cường độ hoạt động tính theo số km, "sức khỏe" của chiếc ô tô còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như độ hao mòn theo thời gian, điều kiện vận hành, sự hoán cải,… Thế nên, việc tính chu kỳ đăng kiểm ô tô chỉ dựa theo số km là chưa hợp lý.

Top