chữ ký online

Tấn công mạng ở Hà Lan, 10 triệu người bị ảnh hưởng

Tấn công mạng ở Hà Lan, 10 triệu người bị ảnh hưởng

(TNO) Trên 10 triệu người dân Hà Lan đã không thể dùng chữ ký online (chữ ký điện tử trực tuyến) để thanh toán hóa đơn hoặc đóng thuế trên mạng sau một vụ tấn công mạng.

Top