Chủ quyền biển

Đưa chủ quyền biển, đảo vào trường học
Giáo dục

Đưa chủ quyền biển, đảo vào trường học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012-2013.

Top