Chủ tịch Hội đồng huấn luyện T.Ư

Nhân sự mới của T.Ư Hội LHTN VN

Nhân sự mới của T.Ư Hội LHTN VN

Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN vừa phân công anh Bùi Thế Duy - Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên VN giữ chức Chủ tịch Hội đồng huấn luyện T.Ư.

Top