Xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ

Xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ

06:05 13/07/2022 0

Chiều 12.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Cán sự Đảng TAND tối cao về nội dung dự thảo đề án.