Ông Hoàng Văn Nọn (1906 – 1968) /// ẢNH: GĐCC

Cần trả lại đúng tên cho danh nhân Hoàng Văn Nọn

1
Trong các cuốn sách tiểu sử Nguyễn Thị Minh Khai, Tô Hiệu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành mới đây, tên ông Hoàng Văn Nọn đều bị biến thành Hoàng Văn Nõn.