Bác sĩ Daniel Trương khám cho bệnh nhân ở Cuba	 /// Ảnh: NVCC

Bác sĩ 'phù thủy' chữa bệnh Parkinson

9
Tờ báo Los Angeles Times (Mỹ) từng viết về ông là 'Vị bác sĩ biết làm phép lạ' (The miracle doctor). Còn nhiều nhà chuyên môn, bệnh nhân gọi ông là 'ông vua' hoặc 'phù thủy' chữa bệnh Parkinson. Tên ông là Daniel Trương.