chức năng tình dục

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mối liên hệ giữa não và chức năng tình dục

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mối liên hệ giữa não và chức năng tình dục

'Nhiều khía cạnh của phản ứng tình dục được liên kết với các khu vực cụ thể của não, vì vậy một người bị tổn thương não có thể bị rối loạn chức năng tình dục'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Top