Chuột chũi

Tìm thấy manh mối sống thọ ở chuột chũi không lông

Tìm thấy manh mối sống thọ ở chuột chũi không lông

(TNO) Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã tìm thấy manh mối tại sao chuột chũi không lông sống lâu hơn bất kỳ loài chuột nào khác, tất cả đều liên quan đến protein.

Top